ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงาน


**ข้อควรทราบ**
1.ข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติงานนำเข้าโดยอัตโนมัติจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
2.ข้อมูลวันลา/ไปราชการบันทึกโดยเจ้าหน้าที่งานบุคคล
3.สามารถตรวจสอบเวลามาทำงาน/เวลาเลิกงานในช่วงวันที่กำหนดได้
4.สามารถตรวจสอบจำนวนวันที่มาสาย/กลับก่อน/วันลา/วันไปราชการได้